top of page
 • Writer's pictureFURNITURE FAIR

Walang credit card pero gusto mag-installment? Tara! Mag-AEON ka na!

Para sa mga interesado na mag-apply sa AEON Credit Service. Narito ang ilang mga Frequently Asked Questions (FAQs) upang mabigyang-linaw ang mga tanong na maaari ring nasa inyong isipan.

Ano po ba ang mga requirements para makapag-apply sa AEON?

Dalhin lamang sa aming store (Furniture Fair) ang original at photocopy requirements ng mga sumusunod:

Magdala ng Valid ID's :

1 Primary ID:

 • UMID

 • SSS

 • PASSPORT

 • PRC

 • DRIVER’S LICENSE

1 Seconday ID:

 • COMPANY ID

 • TIN ID

 • PHILHEALTH

 • POSTAL ID

 • VOTER’S ID

 • BARANGAY CLEARANCE (FOR REMITTANCE ONLY)

(Proof of income) Katunayan ng pagkakaroon ng sapat na kita:

 • Para sa Employed: 1 month latest pay-slip

 • Para sa Self Employed at Beneficiaries: Latest 3 Months ng Proof of Income (Passbook, Remittance Slip, Bank Statement)

(Proof of address) Kopya ng latest na tatlong buwan ng alin man sa mga sumusunod:

 • Electricity Bill

 • Water Bill

 • Telephone Bill

 • Cable Bill

Saan po dadalhin ang mga nasabing requirements?

Maaring dalhin ang mga nabanggit na requirements sa aming tindahan (Furniture Fair)

Kailangan po ba ako sa Furniture Fair kapag nag-apply?

Opo, ang inyong personal appearance sa aming tindahan ay kailangan upang maprocess ang inyong application.


Gaano po katagal ang hihintayin bago ako makakuha ng resulta ng aking application? Dahil hindi available sa amin ang Same Day Processing System, tatagal po ang application period mula isa hanggang apat na araw.


Gaano po kalaki ang interest rate sa AEON?

Sa ngayon po, nasa 2.95% ang interest rate para sa mga furniture.

Magkano po ang kailangang bayaran para makuha ang furniture?

Kapag ang inyong application ay approved na, makukuha po ninyo ang inyong appliance pagbalik ninyo sa aming tindahan (Furniture Fair) sapagkat mayroon po tayong NO CASHOUT promo. Ang Cashout po na 3% processing fee o Php500, alin man ang mas malaki, ay isasama sa unang monthly installment. Saan po ako makakabayad ng aking mga monthly installment?

Marami pong paraan para bayaran inyong AEON installment. Magtungo lamang sa mga sumusunod:

 • Bayad Center

 • BPI

 • BDO

 • Cebuana Luhillier

 • Mlhuillier

 • Metrobank

 • Security Bank

Para sa iba pang impormasyon, maaring bumisita o tumawag sa aming tindahan ito ang aming numero 781-9437 / 781- 9439 . Maaari ring tumawag sa AEON sa 631-1399 o mag-email sa customercare@aeonphilippines.com.ph.

104 views0 comments

Comments


bottom of page